Utrzymanie czystości Utrzymanie czystości
Placeholder Image

Od ponad 20 lat ABC-Service dostarcza swoim klientom kompleksowe usługi utrzymania porządku i czystości.

Sprzątanie specjalistyczne Sprzątanie specjalistyczne
Placeholder Image

ABC-Service oferuje swoim klientom pakiety obejmujące specjalistyczne usługi ponadstandardowe.

Ochrona osób i mienia Ochrona osób i mienia
Placeholder Image

Kluczowe zadania wykonują doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie licencje.

Pielęgnacja zieleni Pielęgnacja zieleni
Placeholder Image

Firma kompleksowo opiekuje się trawnikami, parkami, skwerami oraz rabatami kwiatowymi.

Transport gabarytów Transport gabarytów
Placeholder Image

Firma przewozi odpady o dużych rozmiarach z terenów budów, przedsiębiorstw, z zakładów produkcyjnych, posesji prywatnych.

Normy jakości ISO

ABC-Service zapewnia swoim klientom wszechstronną obsługę spełniającą najwyższe międzynarodowe normy w zakresie między innymi:

  • zorientowania na klienta we wszystkich działaniach,
  • zaangażowania pracowników, traktowanych jako największe dobro przedsiębiorstwa,
  • systemowego podejścia do zarządzania,
  • ciągłego doskonalenia usług, relacji z klientami i załogą,
  • proaktywnego, zorientowanego na przyszłość, przywództwa.

Wysoką i powtarzalną jakość oferowanych produktów i usług firmy potwierdzona została uzyskaniem certyfikatu ISO.

ABC-Service Sp. z o.o. otrzymała certyfikat zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2008 w obszarach utrzymania czystości, urządzania terenów zielonych, ochrony osób i mienia, sprzedaży sprzętu i środków do prac porządkowych. Numer certyfikatu FS 83221.

Certyfikat rejestracji został wystawiony przez The British Standard Institution (BSI).


Polityka Jakości           Zakres SZJ